info@mafinfo.com | Bel nu 072-8200205
Header & Footer Color
 


Background Pattern:



Reset



MAF InfoCom™ Privacyverklaring


MAF InfoCom™, gevestigd op Comeniusstraat 2a 1817 MS ALKMAAR, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Frank Looijesteijn is de functionaris voor gegevensbescherming van MAF InfoCom™. Hij is te bereiken via frank (at) mafinfo.com.

Persoonlijke gegevens die we verwerken
MAF InfoCom™ verwerkt je persoonlijke gegevens als je onze oplossingen gebruikt en/of door deze informatie aan ons te verstrekken. Persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn voornaam en/of achternaam en/of geslacht en/of adres en/of telefoonnummer en/of adresgegevens en/of e-mailadres en/of bankrekeningnummer. We verwerken geen speciale persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden geïmporteerd of vastgelegd vanuit uw communicatiesystemen, databases of handmatig in onze oplossingen worden ingevoerd. Dit omvat maar is niet beperkt tot namen, adresgegevens, e-mailadressen, sip-adressen, telefoonnummers, gespreksopname, locatiegegevens en chatverkeer.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van de persoonlijke gegevens voor ons is om onze services te kunnen uitvoeren en/of oplossingen aan je te kunnen leveren, om je betalingen af te handelen en/of om informatie en wijzigingen over onze oplossingen te verzenden en/of om je te bellen of e-mailen als dit nodig is en/of omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Het doel van het verwerken van de persoonlijke gegevens voor jou is omdat je dit wilt laten zien in rapporten, dashboards of wallboards die je maakt met onze oplossingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
MAF InfoCom™ neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van computerprogramma's of systemen over zaken die (grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben.

De opslag van persoonlijke gegevens
MAF InfoCom™ slaat je persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld te bereiken en normaal niet langer dan 3 jaar en tot beëindiging van onze overeenkomst, tenzij jij ons anders hebt verzocht of wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Persoonlijke gegevens delen met derden
MAF InfoCom™ zal je informatie niet aan derden verkopen en zal deze alleen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen.

Toegang tot persoonlijke gegevens
Werknemers of derden waarmee MAF InfoCom™ een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten, hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Cookies
Onze website kan cookies gebruiken om internetverkeer van internetgebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar je browser kan sturen en wordt door je browser op je computer opgeslagen. Deze cookies dienen om je te helpen de gewenste informatie over je bezoek aan de site en je individuele voorkeuren te vinden. Je kunt ervoor kiezen om geen cookies te accepteren door je browser in te stellen om cookies te weigeren. Het niet accepteren van cookies kan echter resulteren in het niet hebben van toegang tot bepaalde pagina's van de website van MAF InfoCom™.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt je het recht om je toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens door MAF InfoCom™ en je hebt het recht op gegevensportabiliteit. Je kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen.

Je kunt toegang tot, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonlijke gegevens aanvragen of om intrekking van je toestemming verzoeken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens via info@mafinfo.com. Om te zorgen dat het verzoek om toegang door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak je pasfoto in dit exemplaar, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan
paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om je privacy te beschermen.

MAF InfoCom™ wil er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Beveiliging Persoonlijke gegevens
MAF InfoCom™ neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je vindt dat jouw gegevens niet correct zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mafinfo.com.